Rehabilitacja

Nasze sanatorium uzdrowiskowe posiada uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych ogólno-usprawniających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz turnusów rehabilitacyjnych ogólno-usprawniających z programem rekreacyjno- wypoczynkowym.
W ramach standardowego pobytu rehabilitacyjnego otrzymujecie Państwo 2 zabiegi dziennie zgodnie z Pakietem Rehabilitacyjnym, gimnastykę pod kierunkiem rehabilitanta oraz pełne wyżywienie.

Do udziału w turnusie rehabilitacyjnym dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), niezbędne będzie posiadanie skierowania na turnus rehabilitacyjny oraz decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznaniu dofinansowania do pobytu na turnusie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek za pośrednictwem opiekuna lub osobiście we właściwym dla miejsca zamieszkania Centrum Pomocy.
Oprócz tego należy spełnić poniższe warunki:

  • Należy posiadać stopień niepełnosprawności określony przepisami o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  • Zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR i złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania należy dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym w Sanatorium „Mielec”,
  • Należy dosłać dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania,
  • Wpłacić pozostałą kwotę na miejscu, w Ośrodku „Mielec”.
rehabilitacja